Đỗ Thị Hà

... Wikipedia

  • Born:  July 20, 2001, Thanh Hóa, Vietnam
  • Education:  National Economics University
  • Hair color:  Black
  • Eye color:  Black
  • Title(s):  Miss Vietnam 2020
  • Major, competition(s):  Miss Vietnam 2020, (Winner), Miss World 2021, (TBD)
  • Data source:  Vun Vút